Pædagogiske værdier:

I Højgården har vi fokus på venskaber og fællesskaber. Vores værdier er baseret på udvikling, trivsel, læring og dannelse.
Vi bestræber os på, at skabe spændende og inspirerende læringsmiljøer for at stimulerer børnenes naturlige nysgerrighed til deres omverden, og der ved skabe plads til barnets egen læring og erkendelsesproces. Børn har krav på pædagoger, der er nysgerrige på børnenes naturlige nysgerrighed. Børn er naturligt optaget af det, som vi kalder science eller omverdensforståelse.
Børn er fra de bliver født, små naturvidenskabsmænd. De øver, eksperimenterer og undersøger deres omverden. Gennem leg og spændende læringsmiljøer skaber vi et univers hvor børns verbal og nonverbale undren, bliver undersøgt i et science didaktisk børneperspektiv sammen med kompetente pædagoger.
Vi skal dog pointere, at vi hverken er skole eller uddannelsesinstitution. Vores fornemmeste opgave er, at skabe fællesskaber og venskaber i et univers hvor læringsmiljøet handler om ”at lære at lærer” frem for at lærer noget bestemt.
Vi tror på, at sunde og ligeværdige relationer er en vigtig forudsætning for, at barnets vurdering af sig selv bliver positivt og at barnet via troen på sig selv, får mulighed for, at imødekomme de krav samfundet/ skoler stiller til børn i dag.
Med afsæt i dagtilbudsloven er vi juridisk forpligtet til, at varetage barnets udvikling af selvværd, sociale færdigheder samt støtte barnet til at indgå i forpligtigende fællesskabet.
Derfor er vi ikke bare en rolle i børns udvikling, vi er medansvarlig for børns udvikling.
Vi handle bevidst med vores mål for børnene således, at målet med læringen bliver formålsrettet frem for tilfældig.