Børnehaven

Skriv din tekst her...

Børnene er fordelt på tre aldersopdelt stuer, med fast personale tilknyttet den enkelte stue.

Pædagogerne har fokus på børnenes medindflydelse og med bestemmelse for egen trivsel, udvikling, læring og dannelse. Pædagogerne ser barnet som kompetent og modtagelig for læring. Børnene bliver præsenteret for passende forstyrrelser, der kan være med til at udvide barnets forståelse af sig selv og sin omverden.

Gennem de aldersopdelte stuer har pædagogerne mulighed for, at målrette det pædagogiske arbejde for barnets nærmeste udviklingszone. Ture, aktiviteter og de fysiske rammer er ligeledes tilpasset aldersgrupperne. Vi mener at vi igennem de aldersopdelte gruppers fællesskab, giver børnene en større mulighed for, at danne venskaber der kan forsætte efter børnehavetiden og ind i skolen og fritidsinteresser.

Vi tror på, hvad et barn kan med hjælp i dag, kan det selv i morgen.