Vuggestuen


Børnene er opdelt på tre stuer, med fast personale tilknyttet den enkelte stue.

Pædagogerne arbejder efter princippet barnet i centrum, hvilket betyder, at pædagogerne er beviste om, at barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er socialt betinget og starter fra den tidlig indsats.

Barnets udvikling er et vilkår, der løses socialt og Højgården er et sted, hvor kultur deles, hvor vilje dannes, værdier og bevidsthed skabes, hvor barnet oplever samhørighed og oplever at blive set, hørt og forstået.  

Pædagogerne er beviste om, at skabe et trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø med fokus på barnets deltagelse og barnets egne læringsprocesser, i en ramme hvor, barnet er i centrum.